'Εργα πελατών που υλοποιήθηκαν με το Wefia


Τα παρακάτω δείγματα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες ecommerce λύσεις (b2c - b2b), ειδικές λύσεις b2b , συστήματα κρατήσεων καταλυμάτων και εκδρομικών πακέτων, λύσεις b2b για τουριστικούς πράκτορες και σελίδες παρουσίασης με ειδικές ανάγκες σχεδίασης και διαχείρισης.

Ακόμη με το Wefia έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένες λύσεις CRM , λύσεις διαχείρισης παραγωγής και λύσεις τιμολόγησης. Για τις παρακάτω λύσεις δεν διατίθενται σύνδεσμοι καθώς οι εφαρμογές αυτές παίζουν σε εσωτερικά ή ιδιωτικά δίκτυα.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρμογές mobile οι οποίες έχουν σαν administration (back-end) τη λύση Wefia και κάνουν χρήση των Webservices που η ίδια η εφαρμογή μπορεί να διαθέσει. 

Θέλετε να γίνετε το επόμενο επιτυχημένο case study;