Σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου με live διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές

Τι είναι τo ERP;

ERP σημαίνει Enterprise Resource Planning (Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων). Πρόκειται για λογισμικό διαχείρισης διαδικασιών της επιχείρησης που επιτρέπει στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο εφαρμογών ώστε να αυτοματοποιήσει τις εργασίες της και τις συναλλαγές με τους πελάτες και τους συνεργάτες.

Ένα ERP σύστημα ενσωματώνει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος, έως και το marketing και τις πωλήσεις μέσα από βάσεις δεδομένων και φιλικό προς το χρήστη interface.

Πέρα λοιπόν από τα βασικά συστατικά της καθημερινής σας εργασίας, όπως π.χ. η οργάνωση των επαφών σας, η διαχείριση των πωλήσεων, η καταγραφή των παραγγελιών, η καταγραφή των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησής σας κλπ, ένα ERP σύστημα μπορεί να σας βοηθήσει παράλληλα να τηρείτε αναλυτικό αρχείο και ενέργειες Marketing, όπως π.χ. οι ενέργειες που κάνετε στο κομμάτι της διαφήμισης, η καταγραφή των leads (υποψήφιοι πελάτες) της επιχείρησής σας, η προώθηση της ιστοσελίδας σας, κλπ.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, καμία επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μικρή ή μεγάλη, η οποία λαμβάνει την οργάνωση και την λειτουργία της στα σοβαρά δεν πορεύεται σήμερα χωρίς χρήση ERP. Η ενοποίηση της εταιρικής σελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος με το erp που διαθέτει μία επιχείρηση, της δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς μια αμφίδρομη διασύνδεση δίνει τη δυνατότητα:

 οργανωμένης ροής εργασιών
 αυτοματοποίησης των διαδικασιών, από την παραγγελία μέχρι την τιμολόγηση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
 αυτόματης μαζικής ενημέρωσης από το ERP προς το eshop των τιμών, της διαθεσιμότητας, των φωτογραφιών κ.ά.
 αυτόματης ενημέρωσης από το eshop προς το ERP των πελατών, των παραγγελιών, κ.ά.
 επέκτασης λειτουργιών του ERP μέσω της WEB πλατφόρμας

Το WEFIA από την αρχή που αναπτύχθηκε είχε ως απώτερο στόχο το να μπορεί να συνεργαστεί άρτια με οποιοδήποτε εξωτερικό σύστημα ή 3rd Party εφαρμογή της αγοράς. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επικοινωνήσει με εξωτερικές εφαρμογές μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων όπως (SOAP, XML-RPC, JSON-RPC, REST) και παρέχει ένα έξυπνο σύστημα από end-points, μέσω των οποίων μπορούν να επικοινωνήσουν ή να προκαλέσουν triggers οι έξω εφαρμογές προς αυτό. Η χρήση των συγκεκριμένων end-points σε συνδυασμό με τις δυνατότητες ενός δυναμικού Erp μπορούν να απογειώσουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων επιτυγχάνοντας ελαφρύ και ασύγχρονο (live) σύστημα συγχρονισμού δεδομένων χωρίς κενά στην επικοινωνία που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα από το οποίο πάσχουν οι περισσότερες τέτοιου τύπου λύσεις που υπάρχουν στην αγορά.. 

Να αναφέρουμε τέλος ωστόσο, ότι για να επιτευχθεί η διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο, απαιτείται πάντοτε και η σωστή συνεργασία με την εταιρία που παρέχει το σύστημα ERP έτσι ώστε η διασύνδεση να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σωστά, να είναι σταθερή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ανεπηρέαστη από μελλοντικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις και να συγχρονίζει σημαντικά δεδομένα αδιάλειπτα 24/7. 


WEFIA © Copyright 2022 - Designed and Developed By NetApps Ltd